In de Warkumerbûtenwaard zijn in het laatste weekend van mei duizenden legsels van met name Visdief en Kokmeeuw weggevaagd door een harde zuidwester storm. Door deze storm steeg het waterpeil aan de Friese IJsselmeerkust met meer dan een meter, zodat de buitendijkse graslanden en schelpenbanken onder water kwamen te staan. Ook de jongen van de Lepelaars in de Makkumer Noardwaard hebben de storm niet overleefd.