Grote delen van het Lage Midden van Fryslân waren vroeger bedekt met blauwgrasland. Tegenwoordig zijn hier nog maar enkele splinters van over en zijn deze karakteristieke vegetaties van vochtige, schrale hooilanden één van ons meest bedreigde vegetatietypes. In Fryslân zijn op enkele plekken nog blauwgraslanden te vinden. Daarvan is de ‘Btaugêrzen fan Eagmaryp’ het grootste aaneengesloten blauwgraslandreservaat van Nederland en het ‘Unlân fan Jelsma’ het meest bijzondere. In deze bijdrage komen de unieke plantengemeenschappen van het Unlân fan Jelsma aan bod.