De Groene glazenmaker (Aeshna viridis) is wellicht de meest tot de verbeelding sprekende libel van Nederland. Door de gebondenheid aan Krabbenscheer (Stratiotes aloides) is het in ieder geval een unieke libellensoort. Toch zullen veel mensen nog niet veel over deze libel weten. Tijd om de Groene glazenmaker voor te stellen en een voorlopig overzicht te geven van de verspreiding van deze libel in Fryslân. In de afgelopen decennia zijn in Fryslân geregeld steltlopers op slaapplaatsen geteld. Er is een grote schare aan vaste waarnemers, die elke keer deelneemt en zorgt voor de aanlevering van fraaie gegevens. In het artikel over de slaaptrek van steltlopers in het voorjaar van 1998 elders in deze Twirre, kunt u lezen wat die resultaten opleveren.