Het aantal zeehonden in de Waddenzee is dit jaar gestegen. Dit blijkt uit de tellingen gehouden door Alterra-Texel, waarbij 3.300 dieren werden geteld. Volgens dit instituut is het aantal jonge zeehonden dit jaar met 16% gestegen. Deze ontwikkeling komt volgens dr. ir. P. Reijnders onder andere doordat de vervuiling de afgelopen jaren sterk is afgenomen en er rustgebieden zijn aangewezen. De natuurlijke omvang van minimaal 5.000 zeehonden is nog niet bereikt, maar er is een positieve ontwikkeling gaande.