Op zaterdag 21 oktober vond de eerste officiële FFF-ledenexcursie plaats. Deze excursie was vooral bedoeld om FFF-leden, vanuit verschillende werkgroepen kennis met elkaar te laten maken. Om tien uur ’s ochtends hadden zich vijftien FFF-ers bij Zwarte Haan verzameld. Allereerst werd een tocht over het wad gemaakt. Daarna werd geruime tijd op de kwelder bij Zwarte Haan verbleven, waar o.a. een Velduil en diverse Sneeuwgorzen werden waargenomen. De vondst van een Kokmeeuw met een ring uit Finland is zeker ook het noemen waard. Vervolgens werd vanuit Nieuwebildtzijl een wandeling over het Noorderleeg gemaakt, It Fryske Gea heeft hier dit najaar voorbereidingen getroffen voor een eerste verkwelderings-experiment dat volgend jaar wordt uitgevoerd. De Slechtvalk kon hier natuurlijk niet ontbreken, terwijl er in de landaanwinningswerken grote groepen Wintertalingen verbleven, ’s Avonds hield de Wadvogelwerkgroep van de FFF aan de Friese Waddenkust nog een Regenwulptelling. De ledenexcursie was dit jaar zeker een gezellig succes waar volgend jaar dan ook zeker een vervolg op zal komen!