In de tweede Twirre van vorig jaar hebben we in de rubriek ‘Het Friese veld’ kennis gemaakt met Jelle Hofstra. Hij liet destijds al weten ook eens een artikel over zijn stangenonderzoek op de Lippenhuisterheide te zullen schrijven voor Twirre. Zie hier het resultaat. Een boeiend verslag van 10 jaar onderzoek naar reptielen op en rond de Lippenhuisterheide, tussen Lippenhuizen en Beetsterzwaag.