Libellen zijn bij het grote publiek bekend als grote, kleurrijke insecten, die meestal vliegend in de buurt van water worden aangetroffen. De grote soorten worden soms weinig vleiend wrattenbijters, puistenbijters, paardenbijters, donderbolken of glazenmakers genoemd, terwijl de kleinere soorten als waterjuffers of waternimfen worden aangeduid. Zoals sommige bijnamen doen vermoeden stonden libellen in het verleden en soms ook nu nog in een minder goed daglicht. De laatste jaren is er echter sprake van een omslag. Steeds meer mensen houden zich bezig met het bestuderen, determineren en inventariseren van libellen. Daaruit is onder andere gebleken dat de aanwezigheid van bepaalde soorten veel zegt over de kwaliteit van watersystemen. Met name voor beleidsmakers bij overheden, waterschappen en terreinbeherende organisaties is dit interessant, omdat libellen hierdoor goede indicators zijn of het gevoerde beleid succesvol is. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de libellen in het natuurreservaat de Lendevallei onder Wolvega.