Nadat in het voorjaar van 1999 met zekerheid Steltkluten met succes tot broeden kwamen in de Ezumakeeg aan het Lauwersmeer (Kleefstra 1999), werden in het voorjaar van 2000 her en der in onze provincie opvallend veel Steltkluten waargenomen. Zo viel er een groot aandeel niet-broedende vogels te zien in verspreid liggende natuurterreinen. Daarnaast ondernamen, verspreid over twee locaties, waarschijnlijk maar liefst tien paren een poging tot broeden in Fryslân in 2000, een absoluut record voor onze provincie. Deze korte bijdrage geeft een overzicht van wat zonder meer een bescheiden invasie genoemd mag worden.