De Grutto is op dit moment hét onderwerp van discussie in de natuurbeschermingswereid, wellicht als aaibaar boegbeeld van de achteruitgang van ons landschap. In Zuidoost-Fryslân is de soort praktisch uit de graslanden verdwenen. Wat ligt hieraan ten grondslag en is de situatie in het zuidoosten het doembeeld voor de rest van de provincie? Deze bijdrage schetst een beeld van hoe de soort het Korhoen achterna lijkt te gaan.