leder jaar worden in Fryslân tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogets uitgevoerd door een groeiende schare vrijwilligers. Daarmee wordt een groot deel van de Friese avifauna nu alweer een kleine tien jaar goed in kaart gebracht. Dit artikel presenteert de resultaten van 1999; een overzicht van maarliefst 64 soorten broedvogets in Fryslân. Nieuwe soorten die werden vastgesteld zijn o. a. de Kleine Zilverreiger, Indische Gans en Kraanvogel. Opvallend is de toename van o. a. Roerdomp, Dwergstern en Oeverzwaluw, terwijl Blauwe Kiekendief, Velduil en Strandplevier steeds zeldzamer worden. Steltkluut, Zwartkopmeeuw en Grote Mantelmeeuw lijken zich als nieuwe Friese broedvogels definitief te vestigen.