De FFF wist in het najaar van 2000 de aandacht van de gehele landelijke media op zichzelf en op de Noordse woelmuis te vestigen, toen het bij de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden een schorsingsverzoek afdwong tegen de bouw van een pannenkoekenpaviljoen aan het Sneekermeer bij Terherne. Hierin speelden het voorkomen en het behoud van de Noordse woelmuis in het Sneekermeergebied een centrale rol. Geen ambtelijk stuk betreffende de Europese Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn kan opengeslagen worden of het ‘Woelmuisarrest’ komt erin aan bod. Net zoals de Korenwolf, Rugstreeppad en Korenslak is de Noordse woelmuis inmiddels een begrip geworden en dat is geen overbodige luxe, want in heel Nederland gaat de Noordse woelmuls achteruit en in Fryslân lijkt die achteruitgang het sterkst. Recente inventarisaties hebben aangetoond dat de Noordse woelmuls nog slechts in een handjevol gebieden voorkomt. De toekomst voor de Noordse woelmuis in Fryslân ziet er dan ook somber uit als nu geen maatregelen worden genomen voor het behoud van deze soort.