Het boek ‘Organiseer je eigen natuur’ bevat veel informatie om ideeën op te doen om de eigen leefomgeving te kunnen verrijken. Deze ideeën worden aan de hand van bestaande projecten besproken. Daarnaast komen ook onderwerpen als motieven, aanpak, middelen en organisaties door middel van praktijkvoorbeelden aan bod. In het eerste gedeelte worden verschillende motieven besproken, die aangeven waarom natuur in de omgeving zo belangrijk kan zijn. Daarna worden voorbeelden gegeven hoe men in de eigen omgeving een idee zou kunnen verwezenlijken door een bepaalde aanpak te hanteren. Belangrijke onderdelen zoals het hebben van een idee c.q. doel, denken over de inrichting van een gebied en het soortbeheer vallen onder deze aanpak. Vervolgens komen onderwerpen als middelen en organisatie aan bod. Daarbij komen de vele praktijkvoorbeelden goed van pas, omdat die ideeën bij de lezer kunnen oproepen.