De Fryske Feriening foar Fjlldbiology (FFF) bestaat vijfentwintig jaar. De vereniging werd op 25 november 1976 opgericht. Vóór de letters FFF mag daarom dit jaar nog een extra F worden gezet, die van ‘Feestelijke’. Een goede gelegenheid om terug te blikken. Wat is er in 25 jaar FFF gebeurd met de vereniging, zijn de doelstellingen nog actueel en hoe gaat het met de Friese natuur om maar even iets te noemen. In deze bijdrage van het bestuur van de FFF zijn in vogelvlucht een aantal zaken nog eens op een rij gezet.

Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

Jappie van den Bergs, Klaas van Dijk, Sietske Rintjema, Jan Tuinstra, & Siep van der Veen. (2001). 25 jier Fryske Feriening foar Fjildbiology 25 jier ûndersyk, beskerming en foarljochting oer natoer en lânskip yn Fryslân 25 jaar Fryske Feriening foar Fjildbiology 25 jaar onderzoek, bescherming en voorlichting over natuur en landschap in Fryslân. Twirre, 12(5), 150–157.