De nieuwe FFF-werkgroep ‘Burgumermar/De Leijen’ draagt onder andere zorg voor grootschalige broedvogelkarteringen in beide genoemde gebieden en verzamelt daarnaast waarnemingen van derden in het kader van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON Vogeionderzoek Nederland. Een aandachtssoort In het LSB-project is het Porseleinhoen, een regelmatige bewoner van het Burgumermar en De Leijen en jaarlijks gebledsdekkend in kaart gebracht.