Onder coördinatie van SOVON Vogelonderzoek Nederland worden Integrale watervogeltellingen uitgevoerd in het Nederlandse Waddengebied. Op de Friese kust wordt daar zorg voor gedragen door de Wadvogelwerkgroep FFF en op alle Friese Waddeneilanden zijn hiermee vaste telgroepen actief. Twee daarvan zijn aangesloten bij de FFF, die van Vlieland en die van Schiermonnikoog. Deze laatste telgroep geeft in de onderstaande bijdrage een indruk van het telwerk aan de hand van de Bonte Strandloper.