Het opstarten van het Meeroeverproject was één van de eerste zaken die de FFF vlak na haar oprichting in 1976 oppakte. Het project spitste zich toe op het uitvoeren van inventarisaties van vooral vogels en vegetaties langs de grotere Friese meren. Zo verschenen er rapporten over het Tjeukemeer, Koevordermeer, Sneekermeer en de Witte en Zwarte Brekken. Daarnaast werd veel veldwerk uitgevoerd in gebieden als de Terkaplester Poelen, Fluessen en het Bergumermeer, waarvan de resultaten helaas nooit volledig werden gepubliceerd. In 2001 ontstond zowaar spontaan de FFF-Vogelwerkgroep Zuidwest-Friese Merengebied, welke in eerste instantie haar pijlen richt op het uitvoeren van watervogettettingen en slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen in en rond wetland de Oudegaasterbrekken, Blauwhuister Poelen, Idzegaasterpoel, Heegermeer en Witte en Zwarte Brekken. Ook zullen broedvogelinventansaties uitgevoerd worden en hoopt de werkgroep naar verloop van tijd te groeien en ook andere meren In de ‘Súdwesthoeke’ onder haar hoede te nemen. Bij dit alles wordt vooral ook samengewerkt met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Voordat de werkgroep voortvarend van start gaat, eerst maar eens een terug- en vooruitblik aan de hand van de Grote Karekiet: een stille herinnering aan de weerklinkende zang van weleer.