De Vlinderwerkgroep Friesland werd op 19 november 1985 opgericht, als een afdeling van de Nederlandse Entomologische Vereniging. In het jaar 2000 heeft de Vlinderwerkgroep Friesland samen met de Vlinderstichting de atlas: ‘Dagvlinders in Fryslân’ uitgegeven. Waarnemingen hiervoor werden in de periode van 1992 t/m 1999 verzameld door vrijwilligers van de Vlinderwerkgroep. Om meer mensen bij de inventarisaties te betrekken, zijn er in die periode 3 cursussen dagvlinderherkenning gegeven. De Vlinderwerkgroep Friesland heeft het Oranjetipje voorgedragen als jubileumsoort in het kader van het 25-jahg bestaan van de FFF; zelf bestaat de werkgroep dit najaar dus al 16 jaar.