De Noordse woelmuis blijft de gemoederen roeren in de Friese pers. Aandacht voor en onderzoek naar het voorkomen van deze zeldzame soort blijft nodig. Het pluizen van braakballen van uilen is daarvoor een belangrijk middel, zo blijkt ook uit onderstaande bijdrage.