Vereniging It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer-Fryslân berichten over de ontwikkelingen in de Friese natuurterreinen. Ditmaal geen nieuws van Natuurmonumenten.