De Rode kelkzwam is een zeldzame bekerzwam in Fryslân. In 2002 werden twee nieuwe vindplaatsen ontdekt, waarmee het totaal op vijf vindplaatsen in onze provincie komt In de onderstaande bijdrage een korte introductie van de soort Mijn eerste ontmoeting met de Rode kelkzwam was in 1991. In december van dat jaar ontdekte ik deze fraai gekleurde bekerzwam in de Froskepôle bij Leeuwarden Omdat deze paddestoel volgens Phillip (1981) slechts een enkele maal gevonden was, liet ik de vondst aan Herman Sieben zien, toentertijd de provinciale consul van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De Rode kelkzwam heeft voor mij dan ook een speciale betekenis, want sinds de vondst in 1991 ben ik serieus begonnen met de paddestoelenstudie en het in kaart brengen van paddestoelen in Fryslân.