Vereniging It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer-Fryslân berichten over ontwikkelingen in de Friese natuurterreinen. Ditmaal geen nieuws van Staatsbosbeheer-Fryslân.