Zoals in de vorige Twirre reeds vemeld, zijn we als FFF-bestuur op zoek naar nieuw bestuursleden, met ingang van 2003. Heeft u hart voor natuur en milieu in Fryslân? Wilt u dit graag inzetten om bestuurders te adviseren en informeren? En niet onbelangrijk, denkt u daar enige tijd voor vrij te kunnen maken? Schroom dan niet en bel met Jappie, Siep of Sietske (zie voor telefoonnummers achterin het blad).