Fryslân is van groot belang als overwinteringsgebied van ganzen en zwanen. In het winterhalfjaar worden de aantallen pleisterende ganzen en zwanen maandelijks in kaart gebracht door vele Friese tellers, onder coördinatie van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Aandacht voor de aantallen ganzen en zwanen op slaapplaatsen was er tot voor kort amper en dat terwijl juist deze aantallen gebieden kwalificeren voor de Europese Vogelrichtlijn. Sinds het najaar van 1996 worden onder impulsen van de auteurs slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen in het Midden en Zuidwesten van Fryslân uitgevoerd. Dit artikel gaat in op de resultaten daarvan. Een artikel over duizelingwekkende aantallen, 1 %-drempets, de Vogelrichtlijn en straf telwerk in koude winterochtenden.