In het vorige nummer van Twirre is uitgebreid aandacht besteed aan het voorkomen van bijzondere libellen in onze provincie. Ook in 2002 zijn weer tal van bijzondere waarnemingen verricht. Daarom in dit nummer een aanvulling op de meest opvallende soorten binnen Fryslân. Tevens wordt een korte beschrijving gegeven van de opmars van zuidelijke libellensoorten mogelijk als direct gevolg van gunstige weersomstandigheden.