Terwijl we in Nederland hand- en spandiensten uitvoeren om de voeten droog te houden, ontpoldert Staatsbosbeheer terreinen in het centrale merengebied rond Sneek. De afgelopen jaren verdwenen In het gebied van het Sneekermeer en de Witte en Zwarte Brakken drie gebieden permanent onder water. Waar eertijds Grutto’s broedden, klinkt nu het biggengekrijs van de Waterrat. Onderstaande bijdrage licht een tipje van de sluier over de nieuwe inrichting van De Staten, Graverij en Tsjebbepolder.