Afgelopen zomer verschenen in de Friese pers opnieuw berichten over mogelijke proefboringen naar aardgas in het Tjeukemeer Ondanks tegenstand uit de streek gaf de gemeente Skarsterlân een vergunning af. Eén van de bezwaarmakers tegen de afgifte van deze vergunning is de Stichting Tegengas Tjeukemeer. Hieronder een nadere kennismaking met deze actiegroep en de wijze waarop de gaswinning gedonder geeft in het Tjeukemeergebied. Natuurlijk wil iedereen warm zitten en hebben alle Nederlanders geprofiteerd van de gasbaten. Maar toen wist men nog onvoldoende van de C02 -uitstoot en de negatieve gevolgen daarvan voor het milieu. Evenmin was in brede kring bekend dat gaswinning bodemdaling en aardbevingen tot gevolg hadden.