De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) is een vereniging voor jongeren die actief in de natuur zijn en deze willen beschermen. Door en voor jongeren van 12 t/m 25 jaar worden o.a. binnen- en buitenlandse zomerkampen georganiseerd waarop men zich met excursies richt op thema’s en soortgroepen. Zo zijn er binnen de NJN ook werkgroepen die zich richten op bijvoorbeeld strand, zoogdieren, vogels, waterbeestjes, planten, insecten en geologie. Daarmee is de NJN een prima opstap voor tieners en jongeren met interesse voor natuur, om deze interesse verder uit te bouwen en te verdiepen. Datzelfde geldt ook voor ‘Zelf de natuur in’, een basisboek voor veldbiologie in Nederland, geschreven voor en door jongeren afkomstig uit de NJN. Het boek leidt de beginnende veldonderzoeker nader in en helpt deze een stap op weg om diens specifieke interesse voor een bepaald soort leefgebied van een soort (bijv. Wadden) en/of soortgroep (bijv. vissen) te vinden. In het eerste gedeelte van het boek gebeurt dat door verschillende ecosystemen, grondsoorten, de kringloop van water, het klimaat, de geschiedenis van de ecologie, veldbiologie en natuurbescherming onder de aandacht te brengen. In het tweede gedeelte komen de meest algemene en herkenbare planten en dieren van Nederland aan bod. Per soort(groep) worden de belangrijkste kenmerken, levenswijze en leefgebied beschreven.