Dit is het eerste overzicht van het voorkomen van blaaskopvliegen in Fryslân. Op basis van eigen onder zoek (sinds 1980) en de collectie van het FNM is een naamlijst samengesteld van de Friese blaaskopvliegen. Er werden dertien soorten in Fryslân vastgesteld. Daarvan worden Leopoldius signatus, Myopa buccata, M. vicaria en M. strandi nieuw voor de Friese fauna gemeld. Van Physocephala nigra en Conops strigatus zijn alleen oude vondsten in de collectie van het FNM aangetroffen; vermoedelijk zijn beide soorten inmiddels uit Fryslân verdwenen