Met het verschijnen van het werkelijk schitterende boek ‘De Nederlandse Veenmossen’, is voorzien in een recent overzicht van de veenmossen (Sphagna) in ons land (Bouman 2002). Ad Bouman Is niet over één nacht ijs gegaan. Maar liefst zo‘n 11.000 collecties uit universiteitsherbaria en privé-herbaria werden door hem bewerkt. Literatuuropgaven zonder herbariummateriaal zijn niet meegenomen in de verspreidingskaartjes. Van de dertig voor ons land beschreven soorten zijn er twee zo goed als zeker uitgestorven. Sphagnum platyphyllum werd voor het laatst gevonden in 1955 in De Vilt bij Beugen (Gelderland); Sphagnum balticum is In 1977 eenmaal verzameld in het Bargerveen (Drenthe). Naast de 28 nog voorkomende en de twee uitgestorven soorten beschrijft Bouman nog vijf elders in Europa voorkomende soorten. In Fryslân loopt sinds 1987 het project ‘Mossen in Fryslân’. De tijdens de inventarisaties verzamelde veenmossen zijn alle door Bouman meegenomen in zijn onderzoek. Dit artikel geeft een overzicht van de gezamenlijke bevindingen wat betreft veenmossen in Fryslân. Hierbij kon dankbaar gebruik gemaakt worden van het Landelijk Mossenarchief.