Op 7 november 2002 vond in Ankeveen de presentatie plaats van de Veenmosflora van Nederland, geschreven door Ad Bouman uit Weesp. Met dit boek is de trilogie over onze Nederlandse mosflora compleet. In 1989 verscheen een overzicht van de Nederlandse Bladmossen, met uitzondering van veenmossen, terwijl in 1996 de Nederlandse Levermossen verscheen. Ondergetekende was uitgenodigd voor de presentatie en ging na afloop voldaan met een fraai exemplaar huiswaarts. Het was de reiskosten meer dan waard! Het boek van Ad Bouman mag er zijn. Op zeer heldere wijze worden de Nederlandse Veenmossen besproken. Het gaat totaal om 28 recent nog voorkomende soorten en twee zeer waarschijnlijk uitgestorven soorten. Verder heeft Bouman voor de volledigheid nog vijf elders in Europa voorkomende soorten opgenomen en beschreven. Bouman is niet over één nacht ijs gegaan. Hij heeft, samen met Gerard Dirkse en Arno van der Pluijm, in totaal ruim 11.000 collecties uit universiteits- en privé-herbaria bekeken. Op grond van hun bevindingen aan de hand van dit materiaal is het boek ontstaan. Men heeft dus geen gebruik gemaakt van literatuurvermeldingen zonder dat daar herbariummateriaal aan ten grondslag ligt. In het verleden werden er nog al eens ‘nieuwe’ soorten voor ons land vermeld. Uit het onderzoek van Bouman blijkt dat het soms slechts om bepaalde vormen van soorten gaat.