In het verleden had Schiermonnikoog een rijkere herpetofauna (retielen en amfibieën) dan tegenwoordig. Toen kwamen nog Zandhagedissen Lacerta agilis op het eiland voor, maar deze zijn sinds 1981 niet meer waargenomen (archief RAVON). Medewerkers van Natuurmonumenten hebben ze recentelijk niet gezien (pers. med. O. Overdijk) en ook bij intensief zoekwerk in 1998 en 1999 zijn ze niet meer teruggevonden (eigen observatie & pers. med. M. Steeghs & G.J. Martens). Het lijkt er dan ook op dat de Zandhagedis op Schiermonnikoog uitgestorven is. Kleine watersalamanders Triturus vulgaris komen tegenwoordig nog wel op Schiermonnikoog voor. Bergmans en Zuiderwljk (1986) vermoeden dat ze rond 1938 zijn ingevoerd. Ten slotte is er een melding van een Bruine kikker Rana temporaria op Schiermonnikoog (RAVON 1991), maar deze berust waarschijnlijk op een invoerfout. De melding is althans niet meer terug te vinden in het RAVON archief (pers. med. R. Creemers). Dit betekent dat de Rugstreeppad Bufo calamita de belangrijkste vertegenwoordiger is van de tegenwoordig op Schiermonnikoog voorkomende herpetofauna. Dit artikel gaat nader in op de resultaten van eigen veldonderzoek in het jaar 1999.