Staatsbosbeheer-Fryslân, Vereniging Natuurmonumenten en Vereniging It Fryske Gea berichten over ontwikkelingen in de Friese natuurterreinen