Op het Fochteloërveen is het aantal overwinterende rietganzen gedurende het afgelopen decennium sterk toegenomen. Tot het seizoen 1999/2000 waren deze ganzen in het gebied aanwezig van half november tot eind februari/begin maart, wat neerkomt op een verblijfsduur van circa 3,5 maand. Na de recente eeuwwisseling verschenen de rietganzen echter steeds vroeger in de herfst In het seizoen 2001/02 werd eind september al een groepje rietganzen gezien en in de herfst van 2002 waren er op 23 september al enkele tientallen aanwezig. Dit is bijna twee maanden vroeger dan voorheen het geval was. Behalve een vroegere aankomstdatum Is nu ook het vertrek van de ganzen aan het eind van het winterseizoen aanmerkelijk later geworden. In 2001 waren de ganzen zelfs tot in de laatste dagen van maart aanwezig, iets wat vroeger vrijwel nooit voorkwam. De verblijfsduur van de rietganzen in Nederland is zodoende in een tijdsbestek van slechts enkele jaren met circa 2,5 maand verlengd. Sinds 2000 zijn er gedurende zes maanden rietganzen aanwezig in en rondom het Fochteloërveen.