Vereniging It Fryske Gea, Staatsbosbeheer-Fryslân en Vereniging Natuurmonumenten berichten over ontwikkelingen in de Friese natuurterreinen. Ditmaal geen nieuws van Natuurmonumenten.