De Deense vogelonderzoek- en beschermingsorganisatle Dansk Ornitologisk Forening (DOF) luidt de noodklok voor weidevogels in Denemarken. Afgelopen voorjaar bracht de DOF een rapport uit met o.a. de aantalsontwikkeling van weidevogels in Denemarken, geschreven door steltloperspecialist Ole Thorup. Daaruit blijkt dat typische Deense weidevogels als Bonte strandloper, Kemphaan en Grutto sinds de jaren ‘70 sterk zijn afgenomen. Hetzelfde geldt ook voor soorten als Kievit, Watersnip en Gele kwikstaart. Daaraan ten grondslag liggen vooral de veranderingen in de landbouw. Niet alleen het aantal broedparen is sterk afgenomen, ook het aantal bezette broedlocaties is onderhevig aan een sterke afname Het gaat hierbij vooral om natuurreservaten. Het rapport biedt een overzicht van de belangrijkste broedgebieden van weidevogels, waarbij de reservaten ‘Tipperne’ in het westen van Jutland en ‘Bygholm Velje’ in het noorden van Jutland veruit de belangrijkste zijn. Voor het behoud van weidevogels in Denemarken is de DOF een publiekscampagne begonnen, waarmee men geld wil werven voor een betere weidevogelbescherming.