De Slechtvalk heeft de laatste jaren als broedvogel een vaste plaats in de Nederlandse vogelwereld veroverd. In 2002 zijn bijvoorbeeld al 10 broedgevallen vastgesteld (Geneijgen 2002B). De broedpopulatie wordt in de nazomer en herfst aangevuld met vogels die afkomstig zijn uit noordelijk en oostelijk gelegen broedgebieden. Deze wintergasten blijven tot in het voorjaar in Nederland en vertrekken vervolgens weer naar hun broedgebieden. Ook op het Waddeneiland Griend verbleven in het voorjaar van 2001 twee Slechtvalken. Dit artikel zal ingaan op de prooikeuze van deze Slechtvalken in relatie tot het voedselaanbod op het eiland.