De Fryske Feriening foar Fjildbiology is een vereniging voor en door u. Als bestuur willen we proberen onze mededelingen richting Twirrelezers voortaan wat vollediger en consequenter te doen. Daarbij hebben we wel de hulp nodig van FFF-ers. Houd als FFF-werkgroepen en -leden regelmatig contact met uw ferbâncoördinator in het bestuur en schrijf eens een stukje tekst over een onderzoek, project of excursie waar u of uw werkgroep mee bezig is. Een steeds weer terugkomend aandachtspunt waarmee het FFF-bestuur geconfronteerd wordt, betreft hoe, wanneer en wat de FFF moet doen op het moment dat gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars met plannen komen die van invloed zijn op natuur, milieu en/of landschap. Primair geldt dat we geen actievoerende beschermingsvereniging zijn. De kerntaak van de FFF is het objectief, systematisch en zo volledig mogelijk verzamelen van veldbiologische gegevens. Met deze gegevens kan vervolgens natuurlijk best ook iets gedaan worden, in de zin van voorlichting, informatie of inspraak. Op dit moment heeft het bestuur contact met mevrouw mr. R O M. Kamsma, juriste bij Boonstra Rademakers en bestuurslid van de Friese Milieu Federatie. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen we met haar bespreken wat de mogelijkheden zijn elkaar te helpen bij dergelijke juridische procedures.