Op 23 september is in theater Romein te Leeuwarden het 25-jarig jubileum van de Wielenwerkgroep gevierd. Meer dan 100 steunleden en vertegenwoordigers van natuurorganisaties hebben genoten van een geslaagd programma. Tijdens de avond is het nieuwste rapport van de Wielenwerkgroep ‘30 jaar vogelleven in het Groote Wielengebied’ aangeboden aan de gemeentebesturen van Leeuwarden en Tytsjerksteradiel en aan Ultsje Hosper, directeur van It Fryske Gea. In het mooi uitgevoerde rapport worden alle 198 vogelsoorten behandeld die in de afgelopen 30 jaar in het Wielengebied waargenomen zijn. Ook de ontwikkeling van de aantallen van de belangrijkste soorten, het verdwijnen van soorten en het verschijnenen van nieuwe soorten komt aan de orde. Voor steunleden is het rapport te koop voor € 5,00 (info.: 058-2998382 of 058-2561811), nietsteunleden betalen € 10,00. Freek Nijland meldde op de avond dat hij om persoonlijke redenen stopt met zijn bestuurlijke activiteiten voor de Wielenwerkgroep. Deze onverwachte mededeling was een schok voor velen; de zaal was tijdens de mededeling muisstil. Het is duidelijk dat Freek met zijn enthousiasme en onuitputtelijke inzet de sympathie van allen had en dat het jammer is dat hij de club nu als zodanig verlaat. Ed Bosloper bedankte Freek namens het bestuur voor zijn geweldige inzet gedurende de afgelopen 25 jaar en bood hem namens de overige Wielenwerkgroepleden een afscheidscadeau aan. Overigens blijft Freek wel de onderzoeksactiviteiten coördineren en de resultaten van de inventarisaties administratief verwerken. Annemiek van der Stee zal de functie van secretaris van de Wielenwerkgroep van Freek overnemen. Annemiek draait al een tijd mee en we hebben het volste vertrouwen dat ze een prima bijdrage zal leveren in haar nieuwe functie.