Vlinders verschillen meestal sterk van elkaar, niet alleen in uiterlijk, maar ook in leefwijze. Wat dat laatste betreft, is bijvoorbeeld genoegzaam bekend dat onze dagvlinders, zoals de Dagpauwoog, het Heideblauwtje en de Kleine vuurvlinder, één of meer generaties voortbrengen, net als onze nachtvlinders. Maar anders gaat het met soorten als Distelvlinder, Atalanta, Kolibrievlinder en een beperkte serie andere nachtvlinders. Zij ondernemen eerst een lange reis en geven zich pas daarna over aan de genoegens van de voortplanting. Het zijn trekvlinders die doorgaans uit zuidelijke landen afkomstig zijn. In de meeste jaren merk je weinig van deze lange-afstandvliegers. Maar soms is er sprake van een piekjaar. Veelal worden ze dan door de media uitvoerig voor het voetlicht gebracht. Vorig jaar was het weer zo ver. Het betrof vooral de Kolibrievlinder. Er werd veel informatie bijeengebracht, ook op landelijk niveau. In dit artikel belichten wij diverse aspecten van deze boeiende vlindersoort, met nadruk op het bijzondere trekjaar 2003.