In 2003 is, evenals enkele keren in 2002, uurhok 16-14 op planten geïnventariseerd. Dat betekent dat alle km-hokken eenmaal zijn bezocht en een aantal zelfs meer dan eens. Dit werk heeft een serie verrassingen opgeleverd, vandaar dit artikel. Van diverse biotopen komen kenmerkende en bijzondere soorten aan de orde en aan het eind worden enkele bijzondere groepen besproken. De gegevens zijn niet alleen voor deze publicatie gebruikt, maar zijn ook ter beschikking gesteld aan FLORON. In totaal zijn 416 soorten aangetroffen. Het spreekt vanzelf dat maar een fractie voor het voetlicht kan worden gebracht.