Dit voorjaar is een onderzoek gestart naar de voedselecologie en het broedsucces van Blauwe kiekendieven en Velduilen op de Waddeneilanden. Aanleiding is de kritieke situatie waarin de populaties van beide soorten zijn beland. Het aantal Blauwe kiekendieven komt de laatste jaren niet meer boven de 100 broedgevallen uit en van de Velduil worden Jaarlijks met moeite nog 25 broedparen gevonden. De verspreiding is nagenoeg beperkt tot het Waddengebied. Maar ook daar worden jaar op jaar lagere aantallen geteld. De achteruitgang is niet op alle eilanden even sterk. Op Ameland is de achteruitgang het sterkst, terwijl dit eiland eind jaren tachtig nog als één van de bolwerken werd beschouwd (met name voor Velduil). Opvallend is dat ook andere muizeneters als Torenvalk en Ransuil op Ameland sterk achteruit zijn gegaan. Op Terschelling lijkt de achteruitgang minder dramatisch en op Texel lijkt de stand zelfs min of meer stabiel.