Onder de impulsen van de FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân wordt in toenemende mate onderzoek gedaan naar de ligging van slaapplaatsen van onder andere ganzen, zwanen en Grutto’s en de aantallen vogels die zich daar ophouden. In het najaar van 2003 gaf de werkgroep aanzet tot het in kaart brengen van slaapplaatsen van Aalscholvers in Fryslân (exclusief het Waddengebied) en de aantallen Aalscholvers op deze overnachtingsplaatsen. Aanvullend werd ook gekeken naar het percentage jonge vogels.