Even ten zuiden van het dorp Haule ligt de Haulerpolder. Dit weidevogelreservaat van Natuurmonumenten wordt sinds 1994 door vrijwilliger Bert Dijkstra geïnventariseerd op alle soorten broedvogels. Recent verscheen van zijn hand een verslag waarin de ontwikkelingen van de broedvogelbevolking in de periode 1994-2003 de revue passeren. De Haulerpolder is één van de weinige overblijfselen van een complex van beekdalgraslanden langs de Tjonger die van belang zijn voor weidevogels en flora. Natuurmonumenten beheert circa de helft hiervan gericht op botanisch waardevolle vegetaties, de andere helft op weidevogels. Voor de weidevogels worden sloten geschoond, zodat ze niet dichtgroeien met Riet en lisdodden. Ook wordt de grondwaterstand hoog gehouden, tot enkele decimeters onder het maaiveld. Zo nu en dan wordt het gebied bekalkt en bemest met ruwe stalmest. Na 15 juni wordt het gebied gemaaid en vanaf dan wordt een groot gedeelte van de percelen tot in de herfst nabeweid met voornamelijk schapen en jongvee.