Begin jaren ’90 broedden er nog meer dan 100 paar Blauwe Kiekendieven in het Waddengebied. Dat is nu gereduceerd tot ongeveer 50. Opmerkelijk daarbij is dat de trends op de verschillende eilanden een ander verloop hebben. Van Schiermonnikoog wordt afname gemeld bij toename van de Bruine kiek. De laatste jaren lijkt het aantal echter te stabiliseren op ca. 6 – 10 paar.