De Grutto gaat in rap tempo achteruit in Nederland en dat terwijl ons land internationaal van groot belang is voor de soort. Al het beschermingswerk en onderzoek ten spijt staat de populatie anno 2005 onder grotere druk dan ooit tevoren, leder jaar speelt de vraag of de Grutto een ’goed’ of ’slecht’ broedseizoen heeft beleefd. Daarom zijn in Fryslân de afgelopen zes jaar tellingen van Grutto’s op slaapplaatsen uitgevoerd. Wat vertellen de resultaten hiervan ons?