Ze lijken weinig schuw, wanneer ze langs de vloedlijn op het Noordzeestrand voor een wandelaar uit rennen. Met een lichaamslengte van 20 cm behoort de Drieteenstrandloper tot de kleinere strandlopers in het Waddengebied. Ze hebben hun naam te danken aan het feit dat ze geen achterleen hebben. Ze zijn niet alleen op de stranden te vinden; want tijdens de trek in mei en augustus komen ook grote aantallen voor in de Waddenzee. Enkele tienduizenden Drieteenstrandlopers overwinteren in Europa, maar de meerderheid trekt in een lange nonstopvlucht door van de hoognoordelijke broedgebieden naar de West-Afrikaanse overwinteringgebieden.