De Werkgroep Boommarter Nederland heeft op 26 en 27 oktober haar 15-jarig jubileum gevierd in Wageningen. De conclusie na twee dagen lezingen over de Boommarter is dat de Nederlandse populatie nog steeds uiterst kwetsbaar is. De eerste dag was vooral bedoeld voor de media, terreinbeheerders en beleidsmakers. Er werd onder meer ingegaan op wat de werkgroep in de afgelopen vijftien jaar heeft weten te bereiken. Inmiddels bestaat bijvoorbeeld een goed beeld van de verspreiding van de Boommarter Martes martes in Nederland. Er worden drie kerngebieden in Nederland onderscheiden: de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold. In totaal wordt de Nederlandse populatie geschat op circa 350 tot 400 dieren.