In het voorjaarsnummer van deze jaargang is bij het artikel over de Breedbekstrandlopers per abuis een oude versie van het jaarpatroon en de verspreiding opgenomen (figuur 1 op blz. 12). Bijgaand diezelfde figuur nogmaals, maar dan nu wel geactualiseerd (najaar 2007) en in overeenstemming met de begeleidende tekst en tabel 1. Onze excuses!