Bij de KNNV Uitgeverij is onlangs het Botanisch woordenboek door Henk Eggelte verschenen. De uitgeverij had een herziening van Wetenschappelijke Mededeling 166, de Botanische termenlijst uit 1986 (gevolgd door aangevulde herdrukken) op het oog, maar de uitgave is zozeer vernieuwd, dat het een nieuwe uitgave is geworden met ook een nieuwe naam. Het boek telt afgezien van het voorwerk twee delen: het woordenboek-zelf en een register. In het woordenboek zijn de termen in zestien thematische hoofdstukken geordend. Hoofdstuk I behandelt Groei- en levensvormen van ‘autotroof’ en ‘boom’ tot ‘zomerannuel’; hoofdstuk 2 behandelt Wortel en ondergrondse stengel. En zo voort tot hoofdstuk 15 dat Floristiek, vegetatiekunde, landschappen, diversen behandelt en hoofdstuk 16 Kleuren. Volgen nog hoofdstuk 17 (Voeren achtervoegsels) en 18 (Afkortingen en symbolen).