De plantenwerkgroep Zuidwest-Friesland, al sinds jaar en dag bestaande uit Freerk Kunst en de auteur, is sinds 1989 actief geweest om voor FLORON gegevens te verzamelen. Ons werkterrein was en is de Zuidwesthoek in ruime zin, al moet gezegd worden dat we ook hokken noordelijk van Franeker, oostelijk van Wommels en in de buurt van Lemmer hebben geïnventariseerd. Het wordt tijd om eens wat resultaten te publiceren. We beperken ons tot het gedeelte dat gebiedsdekkend is onderzocht. Dit bestaat uit het gebied dat behalve door het IJsselmeer globaal begrensd wordt door de hoekpunten Makkum, Bolsward en Oudemirdum, een bijna rechthoekig gebied van precies 260 km2. Zie figuur 1. In dit artikel wordt het geslacht Carex (Zegge) behandeld. Hoeveel zeggensoorten komen er voor in deze regio, waar groeien de meeste soorten, waar zijn ze zeldzaam en waarom? Dat zijn de vragen waarop dit artikel een antwoord zoekt. Van een aantal soorten zal de verspreiding worden weergegeven.